Παραδοτέα

Ταξίδια
Σχέδιο Επικοινωνίας και διάδοσης
Ειδικό αυτοκίνητο
laptop-1a
Laptop
mfp-1
Πολυμηχάνημα
Έπιπλα
Εκδηλώσεις για την πρόληψη του καρκίνου
Μήνας ψυχικής υγείας
DVD με πληροφοριακή ταινία
Πληροφοριακά φυλλάδια
Διημερίδα φυσικοθεραπευτών
Διημερίδα ψυχολόγων
pskl-1
Διημερίδα κοινωνικών λειτουργών
Webinar
Χορηγούμενες δημοσιεύσεις σε Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης
Εκστρατεία Προβολής στα ΜΜΕ