Τι είναι η κινητή μονάδα

Η κινητή μονάδα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου είναι μία πρωτοποριακή και μοναδική δομή στον ελλαδικό χώρο από σύλλογο ασθενών και αποτελεί την βασικότερη δράση του έργου.

Η κινητή μονάδα αποτελείται από ένα εννεαθέσιο βαν με σύστημα ηλεκτροκίνητης υποστήριξης και μεταφοράς αμαξιδίων ανθρώπων με κινητικά προβλήματα και εξοπλισμένη με οτιδήποτε χρειάζεται ένα γυναικολογικό ιατρείο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου της μήτρας, του κοιλιακού καρκίνου, αλλά και με δυνατότητα μαστογραφικού ελέγχου.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από υπερσύγχρονο φορητό υπέρηχο με τρείς διαφορετικές κεφαλές, με δυνατότητα να πραγματοποιείται κολπικός, κοιλιακός και μαστογραφικός έλεγχος, γυναικολογική καρέκλα και ιατρικό αναλώσιμο υλικό.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες