Λίγα λόγια για το ΕΡΓΟ…

  • Το έργο “Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινότητες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας”, με ακρωνύμιο “HS Care”, υλοποιείται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Έβρου «ΣυνεχίΖΩ» σε συνεργασία με τους δήμους Στρουμιάνι και Τοπόλοβγκραντ της Βουλγαρίας στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας  Interreg V-Α Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 και έχει ως βασικούς στόχους  την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία συνθηκών για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, των μειονεκτούντων παιδιών, ηλικιωμένων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους, με δράσεις όπως τη δημιουργία  νέων και την ανακαίνιση υφιστάμενων κέντρων κοινωνικών υπηρεσιών στους δήμους Strumyani και Topolovgrad και τη δημιουργία  Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης και Πρόληψης του Καρκίνου στον Έβρο.
  • Είναι ενταγμένο στον άξονα Προτεραιότητας 4 (Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς αποκλεισμούς), Θεματικός Στόχος 09 (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης), Επενδυτική Προτεραιότητα 9α (Επένδυση σε υγειονομικές και κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση της υγείας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης).
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.126.099,80 με τα 957.184,83 να αποτελούν κοινοτική συμμετοχή και τα 168.914,97 πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα και Βουλγαρία).