Целта на Проекта

Проекта HS Care цели да насърчи социалното включване и да създаде условия за интеграция:

  • на хората с увреждания,
  • деца в неравностойно положение,
  • на лица, осъдени на пробация,
  • възрастни хора с психични проблеми,
  • на пациенти с рак и на техните семейства,
  • чрез развитие на услуги в общините Струмяни и Тополовград в България и в Регионалното звено на Еврос в Гърция.

Целта на партньорите в този проект е:

  • създаване на условия за по-добър живот на хората в нужда,
  • тяхното социално включване,
  • предоставяне на първична психологическа помощ на уязвимите общности и
  • превенцията.