Партньорите

Проектът се ръководи от Община Струмяни, България, а партньори са от Асоциацията на онкоболните и приятели на префектурата на Еврос „Продължавам“ и Община Тополовград, България.

1. Община Струмяни се намира в югозападна България и е част от област Благоевград. Почвата е много интересна мозайка от различни видове релефи на ниски, средни и планински долини. Около 3/4 от територията на общината е заета от върховете на планината Малешевска, като най-високата й точка Голак е на 1453 метра, докато по нея река Стримонас я пресича.

Село Струмяни е основано като жп гара по линията София-Кулата, наречена Гара Ограцден (гара Ограцден). През 1970 г. тя се слива със село Микрево, за да образува Струмяни, но двете села по-късно са разделени. Въпреки това, Струмяни запазва сегашното си име. Името означава „хора на Струма“, тъй като река Стримонас тече близо.

Общината има 21 населени места с общо 5778 жители (данни от преброяването 01.02.2011 г.)

2.  Община Тополовград се намира в Южна България и е една от общините в област Хасково. Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински, като територията му заема главно северния, североизточния и източния клон на връх Сакар. Най-високата точка на общината – върхът на Вишеград се издига на 856,1 метра, на границата с община Свиленград.

Първите записи на град Тополовград идват от османския данъчен каталог от 1492/1493 г., който го споменава със старото си име Кавали.

Общината има 21 населени места с общо население от 11 681 жители (данни от преброяването 01.02.2011 г.)

3.  Асоциацията на онкоболните и приятелите на префектурата на Еврос „Продължи“, е създадена през 2007 г. от хора, които или са преживели рак лично и семейство, или са имали „професионални“ отношения с него (медицински сестри, лекари и др.). Асоциацията е член на ELL.OK (Hellenic Cancer Federation) и E.C.P.C. (Европейска коалиция за пациенти с рак).

Асоциацията работи в цялата префектура на Еврос с групи за психологическа подкрепа, с помощта на специализирани специалисти по психично здраве, семинари по управление на заболявания и доброволчески обучения.

Той организира дни за обществена информация за най-често срещаните видове рак, които се появяват, с цел ранна диагностика. (гърда, бял дроб, шийка на матката, простата, меланом, кожа, дебело черво и др.).

Има много интервенции – презентации в местните медии и в сътрудничество с различни асоциации, органи на местното самоуправление, Демокритския университет в Тракия и др. докато предлага и развлекателни дейности за членове (екскурзии,музикални вечери, концерти, театрални представления, танцов отдел, занаятчийски групи и др.)!

През 2008 г. Фондация „Ставрос Ниарчос“ се довери на асоциацията и я назначи за орган, осъществяващ строителството, след дарението й, на проекта „XENONAS STAVROS NIARCHOS“. Хостелът разполага с придружители и пациенти, които са хоспитализирани и от 2009 г. са станали собственост на P.G.N.E.

През 2014 г., след любезно дарение на души, асоциацията пристъпи към цялостно обновяване на Вечерното отделение за кратка грижа на ПГН Еврос, като предлага на пациентите и техните придружители оборудване и различна болнична среда, което ги зачита и по-ергономична работна среда за персонала.

Решителната намеса и упоритите усилия на всички заинтересовани страни, съчетани с отличната връзка с Фондация „Ставрос Ниарчос“, помогнаха да се гарантира, че цялостните усилия бяха обезпечени чрез даряването на новия най-съвременен линеен ускорител на катедрата по лъчева терапия. е променил здравната карта на страната и се е установил в P.G.N.E.