Previous slide
Next slide
Проектът „HS Care“ се осъществява от Асоциацията на онкоболните и приятели на префектурата на Еврос „Синехизо“ в сътрудничество с общините Струмяни и Тополовград в България в рамките на програмата за сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014-2020
и има основни цели насърчаване на социалното сближаване и създаване на условия за приобщаване на хора с увреждания, деца в неравностойно положение и възрастни хора, хора с психични проблеми, пациенти с рак и техните семейства с дейности като създаване на младежи и възстановяване обновяване на съществуващите центрове за социални услуги в общините Струмяни и

КОМУНИКАЦИЯ С НАС

Plateia Hroon Politexniou 17 Alexandroupolis

+30 695 300 1854 & 25510 26 464