Στόχος του ΕΡΓΟΥ

Ο σχεδιασμός του έργου HS Care στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη δημιουργία συνθηκών για την ένταξη:

  • των ατόμων με αναπηρία,
  • των μειονεκτούντων παιδιών,
  • των ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε δοκιμασία,
  • των ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας,
  • των ασθενών με καρκίνο και
  • των οικογενειών τους, μέσω ανάπτυξης υπηρεσιών στους Δήμους Strumyani και Topolovgrad της Βουλγαρίας και στην Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου στην Ελλάδα.

Στόχος των εταίρων του έργου αυτού είναι:

  • η δημιουργία συνθηκών για την καλύτερη διαβίωση των ατόμων σε ανάγκη,
  • η κοινωνική τους ένταξη,
  • η παροχή πρωτογενούς ψυχολογικής βοήθειας στις ευάλωτες κοινότητες και
  • η πρόληψη.